De op dinsdag 13 oktober 2020 afgekondigde gedeeltelijke lockdown komt hard aan bij ondernemers. Om een totale lockdown, zoals in maart 2020, te voorkomen moeten we de komende weken in Nederland alles op alles zetten;

  • om de testcapaciteit op orde te krijgen
  • om de routekaarten uit te werken zodat maatregelen minder grof hoeven te zijn
  • om de handhaving van gedragsregels beter te organiseren.

Daarvoor is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen thuiswerken om verplaatsingen te verminderen en dus verspreiding van het virus in te dammen. Daarom zijn we landelijk een nieuwe bewustwordingscampagne gestart:

Voorkom een totale lockdown. Werk thuis, als dat kan.