‘Plannen nieuw kabinet kunnen energietransitie en verduurzaming in Noord-Nederland versnellen’

U bevindt zich hier:://‘Plannen nieuw kabinet kunnen energietransitie en verduurzaming in Noord-Nederland versnellen’

‘Plannen nieuw kabinet kunnen energietransitie en verduurzaming in Noord-Nederland versnellen’

Het nieuwe Regeerakkoord legt volgens VNO-NCW Noord en MKB Noord een goede basis om de energietransitie en verduurzaming de komende jaren daadwerkelijk in versnelling te brengen. ‘De plannen om van onze regio de nationale koploper te maken om het gebied van energietransitie en verduurzaming kunnen de economie en de leefbaarheid in Noord-Nederland versterken’, zegt directeur VNO-NCW MKB Noord Lambert Zwiers.

Het nieuwe regeerakkoord lijkt de veiligheid en de positie van Groningers in het aardbevingsgebied centraal te stellen. “Daarbij worden schadeafhandeling en versterking onafhankelijk van de NAM en wordt geïnvesteerd in de toekomst van Groningen”, stelt Zwiers. “De Nationaal Coördinator wordt gevraagd een opkoopregeling uit te werken. Dat ligt in het verlengde van het vastgoedfonds dat wij voor ogen hebben. Het zijn belangrijke stappen in de goede richting.”

Ook een mooie stap is dat er met ingang van 2018 een jaarlijks bedrag ter grootte van 2,5 procent van de aardgasbaten ten deel valt aan een fonds voor de regio. “Dat komt neer op 50 miljoen euro per jaar”, zegt Zwiers. “Een bedrag dat we niet alleen kunnen inzetten om onze positie als koploper op het vlak van energietransitie te laten groeien – maar ook om andere topsectoren, als landbouw, water en food, die in het regeerakkoord expliciet worden genoemd te versterken. Dat zijn juist de domeinen waar Noord-Nederland sterk in is.”

 Arbeidsmarktmaatregelen

Doordat het kabinet steunt op een smalle parlementaire meerderheid is het goed dat het ervoor kiest om via enkele maatschappelijke akkoorden de kracht van het ondernemerschap te benutten. “Het is daarom ook positief dat het kabinet inziet dat de twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het ontslagrecht grote belemmeringen zijn voor werkgevers om mensen aan te nemen”, zegt Zwiers.

De voorgestelde de herziening van het  ontslagrecht alsmede de kortere periode van  loondoorbetaling bij ziekte en flexibele arbeid biedt meer ruimte aan werkgevers en vooral aan mkb-ondernemers om meer personeel aan te nemen. “Ontslag zal makkelijker en minder kostbaar worden”, aldus Zwiers. “En dat is vooral voor de kleinere bedrijven van groot belang.”

 

Werken en ondernemen wordt lonender

Het kabinet kiest terecht voor substantiële tariefsverlaging voor burgers en ondernemers door verlaging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (vpb). Voor burgers staat daar wel de verhoging van het lage btw-tarief tegenover. “Dat raakt de omzet en werkgelegenheid in verschillende sectoren”, zegt Zwiers. De tariefsverlaging voor alle IB- en vpb-ondernemers is een positief signaal. Dit maakt ondernemen en investeren meer lonend en zorgt daarmee voor toekomstige werkgelegenheid. “Dat versterkt ook onze internationale concurrentiepositie”, zegt Zwiers.

 

Infrastructuur

In het regeerakkoord staat verder dat er meer sprinterdiensten worden toegevoegd aan het hoofdrailnet, waar ook de verbinding met de Randstad onderdeel van is. “Mooi dat daar aandacht voor is”, vindt Zwiers. “Maar het is gewenst dat er opnieuw wordt gekeken naar een snellere verbinding met de Randstad van maximaal anderhalf uur reistijd.”

VNO-NCW Noord en MKB Noord vinden het regeerakkoord een goede basis om tot afspraken te komen. “Maar om dit met succes uit te voeren is het goed om ook bewindspersonen uit het bedrijfsleven aan te trekken”, stelt Zwiers. “Op die manier brengen we slagkracht en ondernemerschap in het kabinet. Om die reden nodigen we de Kamerleden ook graag uit om met ons in gesprek te gaan over de mogelijkheden die dit regeerakkoord ons biedt.”

foto: ‘Tweede Kamer der Staten-Generaal’

By |2017-10-10T16:45:22+00:0010-10-2017|Regionaal nieuws|0 reacties

About the Author:

Laat een reactie achter