Laden Evenementen

Al onze leden zijn van harte uitgenodigd op de Opening van het verenigingsjaar 2021- 2022 van VNO-NCW MKB Noord op 3 september 2021 om 16.00 uur. We gaan er vanuit dat het een fysieke bijeenkomst is, waarbij we ons als vereniging ook weer echt kunnen verenigen! Een moment waar we met zijn allen naar uitkijken.

Het Verenigingsjaar wordt officieel geopend door Joyce Walstra en Sieger Dijkstra. Tijdens de borrel kunnen we elkaar weer in ‘het echt’ ontmoeten en spreken. Velen hebben elkaar een lange periode niet gezien en gesproken. Soms wel online tijdens een van onze vele digitale evenementen, maar dat is een compleet andere beleving. Voor nieuwe leden is dit veelal de eerste mogelijkheid om eindelijk kennis te maken met de ondernemers in ons brede netwerk. Alle leden van onze vereniging zijn dan ook van harte uitgenodigd.

Locatie
Hof van Saksen
Borgerderstraat 12 te Nooitgedacht

Opgeven
Opgeven is noodzakelijk en kan middels de persoonlijke uitnodiging. We gaan ervan uit dat we jullie allemaal mogen begroeten. Als blijkt dat de dan geldende corona-richtlijnen/maatregelen dit niet toelaten, dan berichten wij jullie hier over.