De provincie Groningen investeert 8 miljoen euro in onderwijs, arbeidsmarkt en regionale economie. Het geld is afkomstig uit het coronafonds dat in totaal 11,5 miljoen euro bevat. Dit fonds is in het leven geroepen om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Het accent ligt daarbij op (vrijetijds-)economie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De provincie investeert onder meer in een adviesloket voor ondernemers en subsidie voor mkb-bedrijven die willen innoveren en vergroenen. Met een nieuwe voucherregeling wil de provincie de digitale dienstverlening van bedrijven een impuls geven. Verder zet de provincie stevig in op scholing van werkende en werkzoekende Groningers. VNO-NCW MKB Noord is blij met dit resultaat wat een goede investering is in het ondernemersklimaat in het Noorden.

 De verdeling van de gelden uit het coronafonds is in nauwe samenwerking gedaan met partners zoals bedrijfsleven, gemeenten, kennis- en cultuurinstellingen. Ook VNO-NCW Noord zat daarbij aan tafel. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol: “Ik ben er daarom van overtuigd dat er nu een pakket aan maatregelen ligt dat recht doet aan hun behoefte en bijdraagt aan een nieuw toekomstperspectief voor onze provincie.”

Concreet resultaat voor ondernemers
‘VNO-NCW MKB Noord heeft zich in de afgelopen periode heel sterk gemaakt voor het loket van het coronafonds,’ vertelt regiomanager Mirjam Kramer. ‘We zijn dan ook erg blij met deze presentatie van het pakket met maatregelen voor ondernemers. Want hiermee laten we zien dat signalen vanuit onze leden leiden tot meer ruimte voor ondernemers om daadwerkelijk te kunnen ondernemen – ook in deze bijzonder tijden. En dat is precies waar we als ondernemersvereniging voor staan!’

 Meer informatie vind je op de site van Provincie Groningen.