VNO-NCW MKB Noord is de grootste ondernemersvereniging van Noord-Nederland. De vereniging behartigt de belangen van bedrijven in het algemeen en van de aangesloten leden in het bijzonder. De labels VNO-NCW Noord en MKB-Noord opereren zelfstandig, maar hebben één gezamenlijke backoffice. VNO-NCW Noord en MKB Noord hebben korte lijnen naar VNO-NCW en MKB Nederland in Den Haag en Brussel.

VNO-NCW MKB Noord is voor haar bestuur op zoek naar een

PENNINGMEESTER (M/V)

Deze m/v is lid van onze vereniging en heeft als RA bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring. Als actieve financiële vrouw/man in uw bedrijf of als partner in uw accountants kantoor heeft u kennis van/begrip voor de uitdagingen van een vereniging die wil vernieuwen, steeds meer inzet op (het mede uitvoeren van) projecten en werkt aan resultaat en toegevoegde waarde voor haar leden.

Samen met de voorzitter en directeur bewaakt u de beleidsmatige en financiële doelen van de vereniging. De collegiale inzet van uw mede bestuursleden in het AB faciliteert en ondersteunt u daarbij. Daarnaast is de penningmeester bereid en in staat de volgende werkzaamheden te verrichten:

–        de penningmeester heeft zitting in het Algemeen Bestuur en is aanwezig bij de vergaderingen;

–        de penningmeester is verantwoordelijk voor de (financiële) verslaglegging;

–        de penningmeester bewaakt, samen met de directeur, de cyclus van begroting, financiële verantwoording op basis van interne cijfers (kwartaalcijfers) en uiteindelijk de jaarrekening;

–        de penningmeester heeft periodiek overleg met de directeur en indien noodzakelijk overleg met de accountant;

–        de penningmeester is aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering en zit het financiële gedeelte van de ALV voor;

–        de penningmeester beschikt over voldoende analytisch vermogen en bedrijfseconomische kennis, zodanig dat er ruime kennis over en inzicht in het opstellen en de interpretatie van financiële stukken van non-profit organisaties aanwezig is;

–        de penningmeester heeft inzicht in financiële processen binnen verenigingen en kan zich verplaatsen in de vraagstukken die voorkomen bij de aangesloten branche- en lokale organisaties;

–        de penningmeester heeft ervaring met een organisatie waar men veelvuldig met projecten werkt en de financiële uitwerking hiervan op de totale begroting en jaarrekening;

–        de penningmeester heeft ruime ervaring met financiële processen en activiteiten binnen een bedrijf of non-profitorganisatie, bijvoorbeeld door het vervullen van de functie van penningmeester en/of als eindverantwoordelijke voor de financiën;

–        de penningmeester stelt zich beschikbaar voor vergaderingen en functionele inzetbaarheid, in het algemeen neerkomend op gemiddeld een dagdeel per week.

–        de penningmeester is bereid overige voorkomende werkzaamheden met betrekking tot de functie uit te voeren;

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Winter (voorzitter VNO-NCW Groningen en voorzitter selectiecommissie): 06-46140733. Kandidaten kunnen tot 5 november hun interesse en motivatie kenbaar maken door een mail te sturen aan winter@boutadvocaten.nl o.v.v. Vacature Penningmeester. De procedure beschrijving is hier te vinden.