De Hanzehogeschool Groningen en VNO-NCW MKB Noord starten een unieke samenwerking om ondernemerschap onder studenten te bevorderen. Samen hebben zij een label ontwikkeld: het HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen, dat opleidingen mogen voeren als de kwaliteit van hun ondernemerschapsonderwijs en -ondersteuning aan de eisen van het label voldoet.

Het startschot voor het HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen wordt gegeven op dinsdag 12 mei om 15.45 uur in De Nieuwe Kolk te Assen, bij gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering van VNO-NCW Noord, in aanwezigheid van onder meer VNO-NCW voorzitter Hans de Boer en Marian van Os, vice-voorzitter van de Hanzehogeschool Groningen.

Een opleiding krijgt het label na een positieve beoordeling door de HG/VNO-NCW Noord commissie, waarin enerzijds ondernemers uit het netwerk van VNO-NCW MKB Noord en anderzijds docenten en onderwijskundigen van de Hanzehogeschool zitten.

De Hanzehogeschool stelt zich ten doel om alle studenten op te leiden tot ondernemende professional of tot zelfstandig ondernemer met een innovatieve en duurzame onderneming.
Steeds meer studenten starten tijdens hun studie met een onderneming of treffen voorbereidingen daarvoor. In de internationale GUESSS 2014 (Global University Entrepreneurship Spirit Students Survey) neemt de Hanzehogeschool Groningen een toppositie in voor wat betreft ‘gestarte ondernemers’ en ‘aankomend ondernemers’. Elk jaar starten tussen de 250 en 350 studenten een onderneming. In 2014 waren dat er 319.

Volgens VNO-NCW MKB Noord vraagt onze maatschappij om ondernemerschap. Het zorgt voor sociale en economische vooruitgang en welvaart. Daarom is het van groot belang dat het (hoger) onderwijs professionele ondernemers en / of ondernemende professionals aflevert.

Het HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen voor de opleidingen van de Hanzehogeschool is de opmaat naar het instellingsbrede Bijzonder Kenmerk Ondernemen dat de Hanzehogeschool in het schooljaar 2015-2016 aan gaat vragen bij de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).