Wat vind je van de dienstverlening en het aanbod van MKB Noord? Wat is voor jou belangrijk aan het lidmaatschap en welke onderwerpen vind je eigenlijk interessant? Dit soort vragen beantwoordden 12% van onze MKB Noord-leden. Zij ontvingen in september allemaal de vragenlijst. Dank voor jullie waardevolle bijdrage. Deze helpt ons om de juiste keuzes te maken en steeds een beetje beter te worden. Graag delen we een aantal belangrijke uitkomsten met jullie:

  • De meeste ondernemers zijn bij ons aangesloten vanwege het netwerk wat geboden wordt, de kennisdeling en de belangenbehartiging die MKB Noord namens haar leden doet.
  • Over het algemeen spreken de onderwerpen die gaan over ondernemerschap, zoals visie en strategie (voorkeur voor fysieke bijeenkomst) en ook financiële onderwerpen (voorkeur met een webinar) het meest aan. Ook onderwerpen als maatschappelijk verantwoord ondernemen, cultuurverandering en het belang van data spreken MKB-ers aan.
  • Thema’s als infrastructuur, arbeidsmarkt en klimaat hebben niet de voorkeur van onze MKB Noord-leden. Maar ze vinden het prima om met bijvoorbeeld een nieuwsbrief op de hoogte te blijven.
  • Onze leden zijn met gemiddeld een 7 redelijk tevreden over de vereniging. Er is tevredenheid over het netwerk wat wij bieden, de inhoudelijke goede kennissessies en (heel zichtbaar in deze tijd) de belangenbehartiging voor ondernemers.
  • Uiteraard zijn er uitschieters naar boven en naar beneden. Er zijn ondernemers die minder aansluiting voelen bij het netwerk van de vereniging. Bijvoorbeeld omdat iemand net lid is en amper deel heeft kunnen nemen aan fysieke bijeenkomsten van MKB Noord. Maar ook omdat leden soms de indruk hebben dat wij een vereniging zijn voor enkel grote ondernemers en dat zij hier niet op aansluiten. Dit is een bekend signaal voor ons. Daarom hebben we al met een ledenklankbordgroep over mogelijke oplossingen voor deze beleving nagedacht. Volgend jaar voeren we een aantal van de goede ideeën vanuit deze groep uit. Want MKB Noord is er juist voor het midden- en kleinbedrijf.
  • Ook is er een duidelijke behoefte onder de MKB Noord-leden om eigen kennis te delen met andere leden. Omdat dit signaal bij ons bekend was gaan we in de tweede week van januari 2021 voor het eerst een digitale pitchweek houden. Hier kunnen leden hun kennis pitchen. 30% van de respondenten gaf aan zelf te willen pitchen en 50% gaf aan als luisteraar deel te willen nemen. In november kunnen jullie de uitnodiging voor het geven van een pitch verwachten. Wij hebben er nu al zin in!
  • Over de community op de MKB Noord-website moeten we het nog eens hebben. Deze is vrij onbekend en de vraag is op welke manier deze een meer relevante rol zou kunnen gaan spelen. Mogelijk een onderwerp voor de klankbordgroep.

Het is fijn om door de enquête te weten wat jullie van onze dienstverlening en ons aanbod vinden. Uiteraard willen we heel graag dat alle leden tevreden zijn over hun lidmaatschap. En ook dat jullie straks nog tevredener zijn dan nu het geval is. En als je de vereniging nog wat wilt meegeven, dan geldt de wijsheid die vroeger bij de bakker op een bordje stond: ‘Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons!’