Vitaliteit is een belangrijk onderwerp voor onze vereniging. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het thema maatschappelijk en vitaal ondernemen? Dan kunt u contact opnemen met Marianne Waanders, mail waanders@vnoncw-mkbnoord.nl of  (050) 534 38 44.