MKB Noord maakt zich sterk voor professionele lokale belangenbehartiging. Dat doen wij samen met lokale ondernemersverenigingen in Noord-Nederland: onze Lokale Partners

Wat is Lokaal Partnerschap?
Het Lokaal Partnerschap is een dienst van MKB Noord, bedoeld voor het bestuur van lokale ondernemersverenigingen. Deze service is erop gericht om de belangenbehartiging voor ondernemers op lokaal niveau sterker te maken. Want: een sterk lokaal ondernemersklimaat begint bij een goed georganiseerd lokaal bedrijfsleven.

Wat levert het op?
Allereerst: een sterke vereniging. Het runnen van een gezonde ondernemersvereniging is een vak apart. Een vak dat MKB Noord als geen ander verstaat. Via het Lokaal Partnerschap delen wij onze kennis over het binden en boeien van leden en het voeren van een effectieve lobby. Bijvoorbeeld door begeleiding te bieden op het vlak van verenigingsmanagement.
We bieden daarnaast toegang tot concrete projecten die het economisch klimaat bevorderen, bijvoorbeeld op het vlak van de aanpak van binnensteden, aanbestedingsbeleid of parkmanagement. Het Lokaal Partnerschap is daarmee een belangrijke stap op weg naar een sterk lokaal ondernemersklimaat. Wij vertalen economische beleidsdossiers naar praktische, toegankelijke instrumenten waar het noordelijke MKB écht mee aan de slag kan.

Wat kost het?
Voor € 750,- (ex. 21% btw) per jaar bent u als Lokaal Partner aangesloten bij MKB Noord. Voor dat bedrag krijgt het bestuur;

• Een vast contactpersoon binnen MKB Noord bij wie het bestuur terecht kan met vragen;
• Ten minste eens per jaar een evaluatiegesprek met de contactpersoon;
• Een verdiepingsavond rondom een actueel lokaal thema voor alle Lokale Partners, onder leiding van MKB Noord;
• Toegang tot het complete projectaanbod van MKB Noord.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of wilt u direct Lokaal Partner worden? Neem dan contact op met MKB Noord via 050 5343844

Lokaal Partnerschap brochure