Kennispartners zijn bevriende relaties (leden of relaties die lid worden) die zich met tijd, deskundigheid en geld met MKB-Noord willen verbinden om verenigingsambities ( Lobby,  Kennisdeling en Netwerken) te helpen realiseren op 1 van de zes strategische thema’s van MKB Noord. Een kennispartnerschap is interessant voor organisaties die hun naamsbekendheid willen vergroten en die  een inhoudelijke verbinding willen aangaan met specifieke verenigingsactiviteiten.

Meer informatie
Voor meer informatie over onze partnerschappen of bij interesse in een partnerschap kunt u contact opnemen met ons kantoor via info@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-534 38 44 en vraag naar Marianne Waanders, Willemiek Everts of Jurgen Elshof.

Arrangement

Het arrangement kan bestaan uit bijvoorbeeld:

Kennisdeling op thema
Partner van één van de MKB evenementen
Gezamenlijk verzorgen van inhoudelijke invulling van een themasessie
‘Net wakker – net werken’ ontbijtsessie

Mensen gaan bij Afier altijd voor cijfers. Want cijfers zeggen iets over de inzet en het harde werken door de mensen in een bedrijf. Het zegt iets over de resultaten die ze daarmee hebben behaald. Over de plannen, doelen en wensen van ondernemers. Medewerkers van Afier willen dan ook graag weten waar u mee bezig bent. Ze willen u leren kennen en daarmee het verhaal achter de cijfers waar zij mee werken. Pas dan kan Afier optimaal ondersteunen en adviseren. In de richting die u voor ogen heeft. Bij Afier is het inplannen van kwartaalgesprekken dan ook vanzelfsprekend. Liefst persoonlijk en met de voeten op tafel. En met een heldere analyse of prognose op een A4-tje.

Ondernemen is soms een complexe zaak. Het landschap waarin u zich begeeft, beweegt verschillende kanten op en daar heeft u lang niet altijd invloed op. Niet zo vreemd dat ondernemers het gevoel hebben de grip op hun bedrijf te verliezen. Afier heeft als kerntaak ondernemingen te ondersteunen en tijdig bij te sturen.

Heeft u scherp in beeld hoe uw financiële toekomst eruit ziet? Waar kansen en bedreigingen liggen? Zelf duurzaam vooruitkijken vanuit de eigen organisatie wat betreft de financiële aspecten, kan behoorlijk complex zijn. Daarom kijkt Afier graag met u mee.

NorthC Datacenters (NorthC) zet zich samen met MKB Noord in om de kennis van digitalisering bij ondernemers in het Noorden te vergroten. De digitalisering binnen het Nederlandse mkb zet in hoog tempo door. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen en het feit dat deze mogelijkheden steeds breder worden, vinden ondernemers het soms moeilijk om hierin de juiste keuzes te maken. Samen met NorthC verlagen we deze drempel voor onze leden, zodat ondernemers optimaal gebruik kunnen maken van de kansen die digitalisering biedt.

MKB ondernemers lijken nog maar beperkt gebruik te maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt. De grootste belemmering bij ondernemers om digitale mogelijkheden in te zetten, is dat andere zaken prioriteiten hebben en dat er onvoldoende tijd voor is. Bovendien is niet altijd inzichtelijk wat het oplevert en geeft de ondernemer aan zelf niet te beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden.

Door middel van samenwerking met Daar-om helpen we MKB ondernemers online meer zicht- en vindbaar te worden en gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn.


Coöperatie Univé U.A. heeft vanuit haar dienstverlening veel kennis van de leefbaarheid en sociale cohesie op lokaal niveau. De kennis en het netwerk van Univé kunnen een belangrijke rol spelen in het realiseren van de ambities die VNO-NCW MKB Noord heeft om de mate van leefbaarheid en economie in Noord-Nederland nodig te versterken. Met de versterkingen wordt de economische cohesie op lokaal niveau te verbeterd en krijgen inwoners kansen te reiken om de lokale leefbaarheid te vergroten.

Om dit te realiseren benadrukken wij de rol die Univé die speelt in de risicobeheersing van ondernemers in het MKB in Noord-Nederland. Univé heeft met haar uitgebreide vestigingennetwerk en rol binnen initiatieven zoals gebiedscoöperatie en ontwikkelplaatsen een prominente plaats binnen het huidige en toekomstige bedrijfsleven.