Bij ruim driekwart van de Groningse MKB’ers is groeipotentieel aanwezig. Dat blijkt uit het eindrapport ‘MKB Kansrijk’, dat vandaag gepresenteerd werd. MKB Kansrijk is een uniek project met als doel het verdienvermogen van de MKB’er te vergroten en inzicht te verschaffen in de kansen en bedreigingen van het Groningse MKB.

Uit het rapport – dat Gerard Kremer, voorzitter MKB Noord, vandaag overhandigde aan gedeputeerde Patrick Brouns – blijkt dat operationele zaken vaak opvallend goed geregeld zijn, maar dat er kansen blijven liggen op strategisch vlak. Een gemiste kans, want bij 78 procent van de deelnemers is groeipotentie geconstateerd.

Het eindrapport komt voort uit een pilot, waaraan 22 Groningse ondernemers hebben deelgenomen. Ondernemers kregen een spiegel voorgehouden en werden persoonlijk ondervraagd door een bedrijfscoach en bankmedewerker. De bevindingen van dit duo, samen met een online vragenlijst en de observaties van een expertteam zijn persoonlijk teruggekoppeld aan de ondernemer. Met deze inzichten kunnen ondernemers doelgericht begeleiding zoeken om verder te komen. Voor financiële ondersteuning kunnen ze terecht bij de Groningse ondernemersregeling.

MKB KansRijk is een uniek project waarbij niet alleen het concept bijzonder is, ook de samenwerking tussen de partijen is zeker het vernoemen waard. Aan dit project werkten de volgende partijen mee: ABN AMRO, ING, RABOBANK, NOM, Ondernemer Coacht Ondernemer, provincie Groningen, MKB Noord en drie bedrijfsadviseurs van drie verschillende private partijen.

Het eindrapport geeft voldoende aanleiding om verder aan de slag te gaan met de kansen binnen het Groningse MKB. Partijen zijn nu met elkaar in overleg om te kijken hoe dit project beschikbaar gemaakt kan worden voor alle Groningse ondernemers.