VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord vinden dat gemeenten in Noord-Nederland onverantwoorde OZB verhogingen doorvoeren. De Onroerende zaakbelasting (ozb) in de drie noordelijke provincies stijgt dit jaar met een gemiddelde van 4,62 procent ten opzichte van 2014.

Dat blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland op basis van de COELO-cijfers voor 2015. Met deze 4,62 procent overstijgt Noord-Nederland als regio ruimschoots de landelijke macronorm – de afspraak met het Rijk om de gezamenlijke ozb-opbrengst van alle gemeenten op landelijke schaal met niet meer dan 3,0 procent te laten stijgen. “Die verhogingen vinden we onverantwoord”, zegt directeur Lambert Zwiers. “We zitten gemiddeld genomen ver boven de macronorm en sommige gemeenten maken het met verhogingen van boven de 10 procent wel erg bont.”

De cijfers laten een aantal uitschieters zien: in Veendam stijgt de ozb-opbrengst voor niet-woningen met 27,65 procent, in Ferwerderadiel met 18,51 procent. Ook onder de grotere gemeenten bevinden zich flinke stijgers: in Hoogezand liep de OZB-opbrengst met 6,60 procent op, in Heerenveen met 11,6 procent (waarvan 4,76 procent ter beschikking komt van een onlangs opgericht ondernemersfonds) en Emmen met 7,54 procent. Positieve uitschieters zijn er ook te melden: Assen hield de ozb-opbrengst stabiel (0,00 procent), Leeuwarden en Stadskanaal bleven ruim onder de macronorm (respectievelijk 1,75 en 1,31 procent) en er zijn zelf zelfs verlagingen van de ozb-opbrengst te melden in Leek (-1,18 procent), Dantumadeel (-3,50 procent) en Noordenveld (-4,55 procent).

Hogere OZB-tarieven worden gebruikt om tekorten in de gemeente aan te vullen. Zwiers begrijpt dat gemeenten door allerlei extra taken moeite hebben om de begroting sluitend te krijgen. “Maar dat mag niet afgewenteld worden op bedrijven die met deze extra taken niets van doen hebben”, vindt hij.
“Als gemeenten structureel financieringsproblemen krijgen door toegenomen taken dan zal de gemeentelijke financiering diepgaander onder de loep genomen moeten worden”, zegt Zwiers. “Er zullen dan maatregelen moeten komen om toekomstige belastingverhogingen te beperken en te voorkomen dat het ozb-instrument oneigenlijk ingezet blijft worden.”

De cijfers van het COELO krijgen extra aandacht van VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord, omdat op dit moment bij gemeenten de kadernota’s voor 2016 worden opgesteld. Voor lokale ondernemersverenigingen is dit het moment om het gesprek met hun gemeente aan te gaan en de lokale politiek op te roepen de lasten voor het bedrijfsleven niet onnodig te verzwaren.
Noot