‘We komen niet halen, maar brengen’. Dat was gister de boodschap van VNO-NCW MKB Noord directeur Lambert Zwiers tijdens de bijeenkomst het Noorden in 3D in perscentrum Nieuwspoort. ‘We willen Den Haag laten zien wat Noord-Nederland te bieden heeft. Durf, daadkracht en dynamiek.’

In een volle Provinciezaal ontmoetten noordelijke ondernemers, bestuurders en vertegenwoordigers van de kennisinstellingen hun Haagse equivalenten. ‘We komen met uitgestoken hand’, zei ook SNN-voorzitter John Jorritsma. ‘We zijn de regio van smart industries, wij doen er toe in Europa. Die ambitie willen we laten zien.’

Over die ambitie sprak Alfred Welink, voorzitter van VNO-NCW Noord, ook. ‘Het gaat vanavond vooral om ontmoeten. ‘We staan aan de vooravond van vernieuwing, waarbij we jonge mensen de kans moeten geven daarin voorop te lopen en zo verbindingen leggen tussen de jonge en oude generatie.’

Het netwerkevent bleek daarvoor een vruchtbare bodem, waarbij de zeven kernindustrieën van het Noorden – water, energie, cultuur, agrifood, healthy ageing, online, high tech.– als leidraad fungeerden voor de ontmoetingen. In korte gesprekken met Alfred Welink, SNN-voorzitter John Jorritsma en CvB-voorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool, werden verschillende projecten op deze gebieden kort toegelicht.

‘Ik vind het mooi dat we op deze manier aan Den Haag laten zien: hier is het Noorden’, zei de Groningse Commissaris van de Koning Max van den Berg. ‘Op een informele manier praat iedereen met elkaar en dat is goed voor zowel het Noorden als Den Haag.’

De woorden van Max van den Berg illustreren goed het gevoel dat overheerste aan het einde van de avond. De bijeenkomst is een start voor verdere samenwerking tussen het Noorden en het Haagse, waarbij het uniek is dat de drie noordelijke provincies zo gezamenlijk optreden.

Een terugblik in beeld is te vinden op onze Facebook-pagina. Het filmpje dat werd getoond is hier te vinden.