Pilot, proof-of-concept, test, concept, proeftuin; wanneer wij nieuwe samenwerkingen aangaan, nieuwe producten ontwikkelen of andere nieuwe dingen doen, hanteren we vaak een geleidelijke aanpak. Eerst duidelijk, dan snel, is vaak het credo.

Nu de druk op de ziekenhuizen, met name op de intensive cares, afneemt en het aantal besmettingen daalt, heeft het kabinet besloten om per 1 juni een aantal sectoren te heropenen. Wij zijn daar als VNO-NCW MKB Noord blij mee. Vooral voor sectoren waar enorme klappen vielen de afgelopen maanden, zoals de horeca, de cultuur, recreatie en toerisme is dit een hele belangrijke stap. Daar ontstaat eindelijk weer een beetje perspectief.

Voor een aantal andere sectoren is ‘eerst duidelijk, dan snel’ niet goed genoeg. Denk aan de sport, of de wereld van congressen en evenementen. Daar zouden we het liefste ‘duidelijk en snel tegelijk’ willen. MKB Nederland en VNO-NCW vestigen in Den Haag onophoudelijk de aandacht op het belang van een snelle heropening van ook deze sectoren. Wij zijn veelvuldig met onze collega’s in Den Haag in contact om de behoefte, maar ook de oplossingen, die ondernemers in Noord Nederland hebben, te communiceren. Op die manier hopen we een snelle heropening te kunnen bevorderen.

Het belang om de heropening van alle sectoren snel en goed te realiseren is groot. Het consumentenvertrouwen liep in april een historische deuk op. In mei neemt het consumentenvertrouwen nog eens verder af. Grote bestedingen worden uitgesteld en de kans dat consumenten de hand op de knip gaan houden is vervelend, maar logisch. Immers, ook de werkloosheidscijfers stemmen tot ongerustheid. Het aantal ww-uitkeringen neemt toe en het aantal vacatures neemt af.

Het tweede steunpakket, dat ten tijde van het schrijven van deze blog nog gepresenteerd moet worden, is dan ook van het grootste belang. We weten dat baanbehoud en aanvullende ondersteuning voor ondernemers in ieder geval twee belangrijke elementen zijn.

Ik hoop van harte dat dit steunpakket het laatste zal zijn dat we nodig hebben. Dat er langzaamaan steeds meer ruimte komt en dat we onze organisaties en dus onze economie weer op eigen kracht kunnen laten draaien. En wat we daarin naar onze hand kúnnen zetten, móeten we ook naar onze hand zetten. Dus, beste ondernemers van Noord Nederland: blijf werken aan oplossingen voor de 1,5-meter economie. Laat uw creativiteit werken en zoek de noodzakelijke samenwerkingen op! Laat u inspireren door de mooie voorbeelden die de pitch-wedstrijden van VNO-NCW MKB Noord opleverde. Laat het ons weten als u werkt aan een businessmodel voor de 1,5-meter economie dat relevant en haalbaar is voor uw sector. Of als u een signaal af wilt geven over de voor uw branche of onderneming noodzakelijke randvoorwaarden om zo’n nieuw model ook daadwerkelijk te implementeren.

Ik doe deze oproep tot creativiteit niet voor niets. Ik verwacht dat wij nog lang met deze nieuwe economische realiteit te maken zullen hebben. En ik denk dat de ontwikkeling van nieuwe, creatieve concepten van het grootste belang is voor de komende jaren. Als wij daarin slagen, slaan wij als ondernemers twee vliegen in één klap. We leveren een overtuigende bijdrage aan een minimale verspreiding van het virus én aan een economie die op eigen kracht draait.

Veel succes bij (het heropenen van) uw onderneming, bij het zoeken naar oplossingen. Blijf daarover met ons in contact.

En, boven alles, blijf gezond!

Joyce Walstra
Voorzitter MKB Noord