De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Werk is aan het veranderen, qua inhoud en organisatie. Om onze welvaart op peil te houden – ook in de toekomst – is een soepel werkende arbeidsmarkt met voldoende goed inzetbaar personeel belangrijk. Méér mensen moeten participeren. Flexibilisering, langer doorwerken, leren en ontwikkelen, tekorten én werkloosheid: allemaal realiteit op de arbeidsmarkt. Vanuit die gedachte is er een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de arbeidsmarkt en om te komen tot structurele oplossingen.

Uitgangspunt VNO-NCW MKB Noord:

  • Voldoende kwalitatief en kwantitatief personeel

Human Capital is de belangrijkste asset om goed te kunnen ondernemen. VNO-NCW MKB Noord zet zich met activiteiten, projecten en haar lobby in om voor de Noordelijke arbeidsmarktregio te streven naar voldoende kwalitatief en kwantitatief personeel.

  • Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op alle niveau’s

Een belangrijke ‘leverancier’ van dit personeel is het onderwijs. Aansluiting van het onderwijs op de vraag van het bedrijfsleven wordt in diverse aanpakken/projecten uitgewerkt.

  • Leven lang leren / ontwikkelen

Alleen aanwas vanuit het onderwijs is niet voldoende. Ook zittende werknemers, herintreders, mobiliteit tussen sectoren is belangrijk. O.a. de aanpak Scholingsalliantie vraagt aandacht voor continue ontwikkeling van de medewerker.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het thema arbeidsmarkt en onderwijs? Dan kunt u contact opnemen met Jurgen Elshof, regiomanager Drenthe, via elshof@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-534 38 44.